Veiligheid

Autogas en veiligheid   
Op deze pagina over veiligheid leggen wij u van Mathijssen LPG graag uit waarom LPG een van de veiligste brandstoffen voor uw auto is en waarom er verschillende vooroordelen, vaak ten onrechte, bestaan.

 Een autogastank is in veel gevallen zelfs veiliger dan een benzine of dieseltank

Al jaren bestaat er het idee dat een ingebouwde LPG-installatie auto’s veranderen in een rijdende bom. Sommige vooroordelen zijn zeer wat dat betreft zeer moeilijk de wereld uit te krijgen. Dit gold al niet voor de eerste generatie LPG-installaties maar ook de huidige generatie is dankzij nieuwe technieken nog veiliger dan voorheen. In veel gevallen zelfs veiliger dan een benzine- of dieseltank. We kennen een aantal risicosituaties die gelden voor elke brandstof of voor autorijden in het algemeen, onafhankelijk welk brandstoftype u gebruikt. Zo kan uw brandstoftank gaan lekken na een aanrijding, er kan een autobrand ontstaan of een menselijke fout veroorzaakt een brandstoflek. Voor dit type gevaarlijke situaties zijn er door de Europese Unie stringente regels opgesteld waaraan brandstoftanken, waaronder LPG-installaties, moeten voldoen. Mathijssen LPG installeerd en adviseerd over en volgens deze normen. u kunt bij onsterecht voor een kundig advies en inbouw.

Lees de volledige inbouweisen (NL)…

Veiligheid & parkeren   
Parkeer garages in het buitenland weren soms auto’s met LPG-installaties , al komt daar verandering in. Dit zijn geen voorschriften van de overheid, maar individuele beslissingen van ‘bijgelovige’ garage eigenaren. Aangezien LPG-gas zwaarder is dan lucht en dus naar de grond zakt, zijn de risico’s zelfs bij lekkage heel gering. Onderzoeken van zowel TNO (1988) als haar Noorse equivalent De Norske Veritas hebben bewezen dat de kans op LPG-lekkage tijdens het parkeren zeer klein is, en vergelijkbaar is met het “risico” van benzinetanks.

Veiligheidsmaatregelen LPG-installatie  
Wat gebeurd er tijdens een ongeval zult u denken. Hiervoor is een LPG tank uitgebreid beveiligd. In tegenstelling tot een benzine tank. Tijdens een onverhoopt ongeval stopt de LPG-toevoer automatisch. Er blijft  genoeg ruimte over voor de resterende LPG om uit te zetten bij verhitting. Aan de kant van de tank zit een veiligheids ventiel die bij overmatige uitzetting de overtollige druk laat ontsnappen. Het ventiel sluit direct na ontluchting waardoor lekkage en/of explosiegevaar voorkomen worden. Zo ziet u dat er over veiligheid uitgebreid is nagedacht.

Veiligheid & tanken  
Nederland kent al jaren een zeer duidelijke regelgeving over de opslag het vervoer, en plaatsing van LPG-stations en tanks. Vervoer en opslag worden voortdurend gecontroleerd aan strenge veiligheids maatregelen . Daardoor is het tanken van LPG-gas net zo veilig als het tanken van benzine en diesel. Daar komt bij dat er gemiddeld meer ‘gemorst’ wordt met benzine en diesel dan met LPG-gas. Tijdens het ontkoppelen van de gasslang kan er slechts een minieme hoeveelheid LPG vrijkomen. bij benzine tanken is dit afhankleijk van de kundigheid van de tanker.

Minder ongevallen met LPG  
Wetenschappelijke studies (TNO 1996) hebben bewezen dat het aantal ongelukken met LPG-installaties in Europa bijzonder laag is. Sterker nog, het aantal ongevallen met benzine- en dieseltanks ligt hoger dan bij LPG-tanks. Wellicht voldoende reden om het vooroordeel betreffende LPG-installaties eens te heroverwegen?